Reading

Wat is een reading?

Ik lees de informatie die zich bevindt in je energetisch systeem (auralagen/chakra’s). Een reading geeft een beeld van wat er op dit moment in essentie in je leven afspeelt en waarom.

Als je je realiseert dat alles energie is, je lichaam, je gedachten, je emoties, maar ook je overtuigingen, programmaties en projecties, dan kun je je misschien ook voorstellen dat het mogelijk is om deze energie waar te nemen. Eigenlijk doen we dat allemaal een beetje wanneer we iemand voor het eerst ontmoeten, we gaan af op ons gevoel en hebben een indruk van iemand, ook al kennen we die persoon helemaal niet. Het grote verschil echter met een reading is dat de reader in een langdurig traject heeft geleerd om zijn of haar eigen ervaringen, oordelen of projecties er buiten te laten. Op deze manier krijgt de cliënt een zo zuiver of neutraal mogelijk beeld.
Alles wat we meemaken vloeit voort uit persoonlijke “lessen” en “thema’s” die we in ons leven te doorgronden hebben. Dit wordt als het ware opgeslagen in jouw energiesysteem. Wanneer we onze thema’s (h)erkennen kunnen we zelf bepalen hoe we er mee om willen gaan, welke keuzes we willen maken en kunnen we zelf het heft in handen nemen. Bij een reading kan er ook worden gekeken naar de dynamiek tussen mensen onderling zoals bv. in familieverband, relaties of werkkring.

Als je de geheimen van jouw levenspad wilt ontdekken, denk in termen van energie,frequentie en vibratie

Deep reading

Ik stem me af op jouw energetisch systeem en duik met jou de diepte in. Dit gaat van het benoemen van blokkades die jou hebben weerhouden om jezelf te kunnen zijn tot het waarom van het aantrekken van bepaalde omstandigheden en/of personen in jouw leven. Last but not least werp ik een blik op jouw nabije toekomst. Naast deze informatie worden er tips en oefeningen aangereikt zodat je alles uit je leven kan halen wat erin zit!

Deep reading heeft een waarde van 115 euro. Hiervoor ontvang je 2 contactmomenten (fysiek of videocall) en een gepersonaliseerd werkboek.

#Lezen #Energetisch systeem #Blokkades opruimen #Inzichten #Actieplan

“Het mooiste wat je kunt worden is jezelf” Onbekend

Pure reading

Ik stem me af op jouw energetisch systeem en duik met jou de diepte in. Dit gaat van het benoemen van blokkades die jou hebben weerhouden om jezelf te kunnen zijn tot het waarom van het aantrekken van bepaalde omstandigheden en/of personen in jouw leven. Indien mogelijk werp ik een blik op je nabije toekomst.

Pure reading heeft een waarde van 55 euro. Hiervoor ontvang je 1 contactmoment en een schriftelijke terugkoppeling van de reading.

#Lezen #Energetisch systeem #Blokkades vaststellen #Inzichten 

“Het zou beter zijn om één enkele dag te leven in het nastreven van inzicht en meditatie, dan honderd jaar te leven in onwetendheid en gebondenheid.” Boeddha

Quick reading

Snel en gericht stem ik me af op jouw energetisch systeem om heldere inzichten te ontvangen zodat je je levenspad op de juiste manier vorm kan geven.

Quick reading heeft een waarde van 15 euro en wordt schriftelijk teruggekoppeld.

#Lezen #Energetisch systeem #Inzichten #Wakeup-call

“Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden.” Albert Einstein

 

Gratis kennismakingsgesprek

Wil jij ontdekken of ik iets voor jou kan betekenen?